Odpowiedzi

2010-04-14T17:41:23+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:43:20+02:00
Zdjęcie w załączniku.
Krzywa pierwszwszego typu jest charakterystyczna dla populacji, w których śmiertelność jest niska w początkowym okresie życia, a gwałtownie wzrasta w okresie starości. Taka krzywa jest typowa na przykład dla populacji ludzkiej w krajach wysoko rozwiniętych i dla niewielu innych dużych ssaków.
Krzywa drugiego typu jest zbilżona do linii prostej(przekątnej). Wówczas śmiertelność jest prawie stała i nie zależy od wieku osobników. Taki typ krzywej jest charakterystyczny dla populacji roślin wieloletnich, np. jaskra ostrego, a tajże dla wielu gatunków patków, owadów o przeobrażeniu zupełnym oraz stułbi.
Trzeci typ krzywej, bardzo wklęsłej, otrzymuje się wtedy, gdy śmiertelność jest bardzo wysoka w początkowym(młodocianym) okresie życia i względnie stała u osobników dorosłych. Ten typ krzywej cechuje liczne pasożyty, wiele gatunków ryb(np. jesiotry), ostrygi i niektóre owady.