1.Szkółka leśna zabezpieczona jest przewodem elektrycznym. Przewód otaczający
szkółkę leśną ma opór 1000 ?, a zasilany jest z akumulatora o napięciu 20 V.
Oznacza to, że przez ten przewód płynie prąd o natężeniu:
A) 20A B) 20mA C) 20 000A D) 50A

2.Opór elektryczny silnika wynosi 20 Ω. Jeżeli natężenie przepływającego
przez silnik pradu wynosi 0,2 A, to moc tego silnika wynosi:
A) 0,8W B) 8W C) 80W D) 100W
3. Jakie ciśnienie wywiera na podłoże paczka styropianu w kształcie sześcianu
o boku 1 m, której masa wynosi 11,5 kg? Przyjmij, że g = 10 N/kg.
4. Jaka jest wartość siły oporu, która, działając na samochód o masie 1200 kg
jadący z prędkością 20 m/s, spowoduje jego zatrzymanie w ciągu 5 s?

(Prosilbym o omowienie wzorów, co jest co itp :))

Dla tego kto najlepiej zrobi i opisze daje najlepsza :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:37:11+02:00
1.
Opór R = 1000Ω
Napięcie U = 20V

Z I prawa Ohma
I = U/R = 20V / 1000Ω = 0,02 A = 20 mA

2.
Opór R = 20Ω
Natężenie I = 0,2A

Z tego samego prawa po przekształceniu obliczamy najpierw napięcie:
U = IR = 4V

Moc P = IU = 0,2A * 4V = 0,8W

3. Ciśnienie P to iloraz siły F przez powierzchnię S na którą ta siła działa. W tym przypadku siła to po prostu ciężar kostki styropianu i siła ta działa na powierzchnię pola podstawy sześcianu (czyli kwadratu o boku d=1m).

P = F / S = mg / d² = 11,5 kg * 10 N/kg / 1m² = 115 N/m² = 115 Pa

4. Aby zatrzymać samochód jadący z prędkością V = 20 m/s w ciągu t = 5s potrzebujemy opóźnienie
a = V/t = 20 m/s / 5s = 4 m/s²
Aby nadać takie opóźnienie obiektowi o masie m=1200kg potrzebujemy zgodnie z II zasadą dyn. Newtona siłę
F = ma = 1200kg * 4m/s² = 4800N