1. Idealny silnik cieplny o sprawności 15% pracuje między temperaturami których różnica wynosi 50 ⁰K. Oblicz temperaturę chłodnicy.


2. Gaz doskonały o temperaturze 25 ⁰C rozpręża się izobarycznie zwiększając o połowę swoją objętość. Oblicz temperature gazu po przemianie. Wynik podaj w ⁰C i K


3. Oblicz jak zmieniłaby się siła z jaką Ziemia przyciąga 1kg znajdujący się na jej powierzchni, gdyby Ziemia miała 2 razy mniejszą masę i 2 razy mniejszy promień.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T17:02:23+02:00
Zadanie 1.
n=0,15
n=(Tz-Tch)/Tch
0,15Tch=50
Tch=333,33
zadanie 2.
p=const
T1=25 C=298K
T2=?
V2=(3/2)V1
V2/T2=V1/T1
T2=(V1*T1)/V2=2(V1*T1)/3V1=16.66C=289.66K
zadanie 3.
F1=G*M*m/r²
F2=G*1/2M*m/(1/4)r²
wzrośnie 2-krotnie
4 2 4