Zaplanuj dośw. biologiczne. Musi być w nim zawarty cel,problem badawczy, hipoteza badawcza(zdanie twierdzące) listqa materiałów i/lub przyrządów, próba kontrolna i doświadczalna, ew. sposób zbierania obserwacji i wyników. A także wniosek- odrzucenie lub potwierdzenie hipotezy.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T17:36:13+02:00
Obserwacja: Ziemniaki przechowywane w domu czasem zielenieją.
Problem badawczy: Dlaczego ziemniaki zielenieją?
Cel doświadczenia: odkrycie, jakie czynniki mają wpływ na zielenienie ziemniaków

Hipoteza: Przyczyną zmiany koloru ziemniaków jest zbyt wysoka temperatura.
Odczynniki: 6 ziemniaków, 2 papierowe torby
Sposób wykonania doświadczenia: Do papierowych toreb włóż po 3 ziemniaki. Pierwszą torbę umieść w temperaturze pokojowej, np. w szafce pod zlewem (te ziemniaki są próbą doświadczalną).
Pozostałe 3 ziemniaki powinny być przechowywane w temperaturze 4-8⁰C (torbę z ziemniakami możesz umieścić w lodówce) - te ziemniaki są próbą kontrolną.
Następnie odczekaj 2 tygodnie.
Wynik: ziemniaki w żadnej torbie nie zmieniły koloru.
Wniosek: hipoteza odrzucona.

Hipoteza: Ziemniaki zielenieją pod wpływem promieni słonecznych.
Odczynniki: 6 ziemniaków, 1 papierowa torba
Sposób wykonania doświadczenia: 3 ziemniaki połóż w nasłonecznionym miejscu, a 3 włóż do papierowej torby i połóż w to samo nasłonecznione miejsce. Po 2 tygodniach sprawdź wygląd ziemniaków.
Wynik: Ziemniaki umieszczone w nasłonecznionym miejscu zzieleniały, natomiast ziemniaki umieszczone w papierowej torbie nie zmieniły zabarwienia.
Wniosek: hipoteza potwierdzona.
3 4 3