Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-14T16:47:58+02:00
Był tylko dziesięć lat młodszy od Jezusa, ale nigdy osobiście Go nie spotkał. Choć nie należał do grona dwunastu, bywa nazywany trzynastym apostołem. W drodze do Damaszku przeżył tak gwałtowne nawrócenie, że odmienił swoje życie i stał się jednym z najbardziej aktywnych głosicieli Jezusa Chrystusa. Podróżował, nauczając – Cypr, Azja Mniejsza, Galacja, Myzja, Macedonia i Achaja, Filippia i Tesalonika, Ateny, Korynt, Jerozolima, Macedonia, Efez, Rzym, Hiszpania...
Centralnym miejscem obchodów jubileuszowych jest rzymska bazylika Świętego Pawła za Murami, gdzie znajduje się grób apostoła. To w pobliżu tego miejsca Piotr i Paweł spotkali się po raz ostatni. „Od początku tradycja chrześcijańska uważała Piotra i Pawła za nieodłącznych, chociaż każdy miał inną misję do spełnienia: Piotr jako pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa, Paweł otrzymał w darze możliwość pogłębienia jej bogactwa. Piotr założył pierwszą wspólnotę chrześcijan, pochodzących z narodu wybranego, Paweł został apostołem pogan. Poprzez odmienne charyzmaty zabiegali o tę samą sprawę: budowę Kościoła Chrystusowego” – mówi papież Benedykt XVI.
Święty Paweł poniósł śmierć męczeńską w roku 67, jako obywatel rzymski zginął od miecza.