Język Rosyjski

W imieniu nieszkańsców osiedla "Bjeljajebo" piszesz do kierownika sklepu list, w ktorym zawierasz uwagi dotyczące dzialalności nowo otwartej placówki.
-wyrazasz zadowolenie z powodu pojawienia się sklepu i możliwości korzystania z usług na jego terenie
-opiszesz conajmniej dwa przyklady niewłaściwej obslugi klienta
-proponujesz rozszerzenie asortymentu towaru i uwzglęnienie potrzeb osób niepełnosprawnych,
-uzasadnisz, dlaczego trzeba wydłużyć godziny pracy sklepu i otwierać go także w dni wolne.
Prosze o pomoc.
List potrzebny na JUTRO!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T11:33:06+02:00
Для nieszkańsców пунктов Bjeljajebo "написать письмо менеджеру магазина, который включает в себя комментарии на вновь открыл объекта.
-Приветствует появление в магазине, а также возможность пользоваться услугами на своей территории
-Опишите по крайней мере два примера неправильного обслуживания клиентов
-Предлагать расширить ассортимент товаров и uwzglęnienie потребностей людей с ограниченными возможностями,
-Оправдание, почему бы продлить часы работы магазина и открыть его и по праздникам.
Пожалуйста, помогите.
Письмо, необходимое для ЗАВТРА!