Zestaw siedmiu zadań z chemii:

1. Nazwij związki:
N₂O₃
MgO
Hg₂O
SiO₂
SnO

2. Narysuj wzór strukturalny i sumaryczny związków:
tlenku wapnia;
tlenku azotu (V)
tlenku cyny (IV)
amoniaku
chlorku(I)glinu.

3. Zapisz wzorami i podaj ilości atomów w:
8 cząsteczkach dwutlenku węgla
2 cząsteczkach soli kuchennej
5 cząsteczkach wodoru
3 cząsteczkach bromu ołowiu (IV)

4. Oblicz stosunek masowy i masę cząsteczkową pierwiastków w CaCl₂.

5. Podaj wartościowości pierwiastków w związkach:
SiO₂
FeCl₃
HgS
H₂O₂
Cl₂O₅
SnJ₄
CuO₂
AgCl
H₂S

6. Napisz reakcję spalania wapnia i reakcję żelaza (II) z chlorem.

7. Ile gram amoniaku powstanie z 24g wodoru i 104g azotu? Zapisz reakcję.

1

Odpowiedzi

2012-07-07T17:20:49+02:00

zad.1

N₂O₃ - tlenek azotu (III)
MgO - tlenek magnezu
Hg₂O - tlenek rtęci (I)
SiO₂ - tlenek krzemu (IV)
SnO - tlenek cyny (II)zad.2

tlenek wapnia - CaO
tlenek azotu (V) - N₂O₅
tlenek cyny (IV) - SnO₂
amoniaku - NH₃
chlorku glinu - AlCl₃


wzory strukturalne w załączniku.zad.3

8 cząsteczek dwutlenku węgla - 8CO₂

8*3=24 atomy


2 cząsteczki soli kuchennej - 2NaCl

2*2=4 atomy


5 cząsteczek wodoru - 5H₂

5*2=10 atomów


3 cząsteczki bromku ołowiu (IV) - PbBr₄

3*5=15 atomówzad.4

mCaCl₂=40u+2*35,5u=111u


Ca:Cl=40:71zad.5

SiO₂ - Si(IV) O(II)
FeCl₃ - Fe(III) Cl(I)
HgS - Hg(II) S(II)
H₂O₂ - H(I) O(I)
Cl₂O₅ - Cl(V) O(II)
SnJ₄ - Sn(IV) J(I)
CuO₂ - Cu(II) O(I)
AgCl - Ag(I) Cl(I)
H₂S - H(I) S(II)zad.6

spalanie wapnia

2Ca+O_2-->2CaO

 

żelazo (II) z chlorem

Fe+Cl_2-->FeCl_2zad.7

mH₂=2*1g=2g

mN₂=2*14g=28g

mNH₃=14g+3*1g=17g


N₂ + 3H₂ --> 2NH₃

28g---3*2g

xg----24g

 

xg=28g*24g/6g

xg=112g

 

Oznacza to, że azot jest w niedomiarze i od niego uzależaniamy dalsze obliczenia.

 

104g N₂ ---------------- xg NH₃

28g N₂ ----------------- 2*17g NH₃

 

xg=104g*34g/28g

xg=126,3g