Określ, które zdania są zgodne z prawdą, a które nie. Jesli uznasz, że zdanie jest fałszywe, zapisz pod nim prawidłową odpowiedź.

A. W okresie średniowiecza w sztukach plastycznych dominowały dwa style, którym Europa zawdzięcza najwybitniejsze dzieła architektury sakralnej.

B. Zarówno styl gotycki, jak i romański ukształtowały się na tym samym gruncie religijnym i filozoficznym.

C. Pierwszym ze stylów sztuki średniowiecznej był styl gotycki, który rozwijał się między X a XIII w., drugim - styl romański.

D. Na przestrzeni X-XV w. powstawały budowle sakralne: kościoły i klasztory, które pełniły funkcje religijne i obronne. Budowano także zamki warowne z wieżami, otoczone murami obronnymi.

E. W XI w. nastąpił dynamiczny rozwój miast, powstały budowle użyteczności publicznej: ratusze, hale targowe i budynki mieszkalne.

F. W miastach gotyckich z dużym wyczuciem zestawiano ze sobą proste bryły geometryczne, takie jak: prostopadłościany, walce, stożki, ostrosłupy.

G. W budowlach romańskich dominowały kierunki wertykalne.

H. Bryły budowli wznoszonych między XI a XII w. były zwarte, ciężkie i surowe.

I. Kościoły romańskie i gotyckie były orientowane, co oznacza, że prezbiterium, w którym mieścił się ołtarz główny, kierowano ku wschodowi, czyli w stronę Jerozolimy.

J. Wiernym wolno było gromadzić się jedynie w nawach bocznych świątyni.

K. W sztuce romańskiej drzwi zwieńczone były u góry łukiem ostrym, a okna łukiem półkolistym.

L. W kościołach romańskich na grubych ścinach opierał się strop w kształcie łukowatej kolebki.

M. W gotyku budowla opierała się na masywnych filarach oraz szkieletowej konstrukcji wykonywanej z kamienia.

N. Okna w kościołach romańskich były małe. Posiadały tzw. ościeże, co oznaczało, że rozszerzały się ku środkowi, dzięki czemu wpuszczały więcej światła.

O. Wejścia do kościołów gotyckich zdobiły bogate portale. Kościoły romańskie były ubogie i nie posiadały takiej dekoracji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:50:30+02:00
A.P
B.P
C.F
D.P
F.P
F.P
G.F
H.F
I.F
J.F
K.P
L.P
M.P
N.F
O.F
15 3 15