Odpowiedzi

2010-04-14T16:49:44+02:00
Ania - x 6
Ewa - 2x 12
Jola - 2x 12
razem 30
x + 2x + 2x = 30
5x=30
x= 6
6+12+12=30
2010-04-14T16:50:28+02:00
Ania,EWA i Jola mają razem 30 znaczków ewa ma o 2razy więcej od Ani a jola 2razy wiEciej niż ania .Ile rozem mają dziewczyny

x - znaczki Ani
2x - znaczki Ewy
2x - znczki Joli
30 - znaczki razem

x + 2x + 2x = 30
5x = 30 | :5
x = 6 - znaczki Ani
2 * 6 = 12 - znaczki Ewy
2 * 6 = 12 - znaczki Joli

spr. 12 + 12 + 6 = 30
2010-04-14T16:52:48+02:00
Razem - 30
Ania - x = 40
Ewa = x : 2 = 20
Jola - x : 2 = 20
x + x : 2 + x : 2 = 30
3x : 4 = 30
3x = 30 razy 4
3x = 120
x = 120 : 3
x = 40
Dziewczyny mają razem 80 znaczków .