1.Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji chemicznych.
a) reakcja kwasu octowego z sodem
b) reakcja tlenku glinu z kwasem mrówkowym
2.Napisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji zobojętnienia której produktem jest octan potasu.
3.Oblicz ile gramów należy dolać do 150g 10-procentowego octu by otrzymać roztwór 4-procentowy.

1

Odpowiedzi

2013-06-28T22:10:48+02:00

Zadanie 1.

a)   2CH₃COOH + 2Na ⇒ 2CH₃COONa + H₂ 

b)   Al₂O₃ + 6HCOOH ⇒ 2(HCOO)₃Al + 3H₂O

 

Zadanie 2

CH₃COOH + KOH ⇒ CH₃COOK + H₂O                                  zapis cząsteczkowy

CH₃COO⁻ + H⁺ + K⁺ + OH⁻ ⇒ CH₃COO⁻ + K⁺ + H₂O           zapis jonowy

H⁺ + OH⁻ ⇒ H₂O                                                                          zapis jonowy skrócony

 

Zadanie 3

m_s = \frac{C_p \cdot m_r}{100\%}\\ m_s = \frac{10\% \cdot 150g}{100\%} = 15g\\ \\ -----------------------------\\ \\ m_r = \frac{m_s \cdot 100\%}{C_p}\\ m_r = \frac{15g \cdot 100\%}{4\%} = 375g\\ \\ -----------------------------\\ \\ 375g - 150g = 225g 

 

Odp.: Należy dodać 225g wody.

1 5 1