Odpowiedzi

2010-04-14T16:54:21+02:00

Atomowa liczba, liczba porządkowa, Z, liczba określająca położenie danego pierwiastka w układzie okresowym, równa liczbie protonów zawartych w jądrze atomu tego pierwiastka. Liczbę atomową można wyznaczyć, mierząc częstotliwość promieniowania rentgenowskiego danego pierwiastka.
1 5 1
2010-04-14T16:54:30+02:00
Odp.
Liczba atomowa Z jest to liczba protonów w jądrze.
1 5 1