Podaj liczbę elektronów walencyjnych i liczbę powłok elektronowych w atomie:
a. pierwiastka chemicznego znajdującego się w 1. grupie i 4. okresie
b. pierwiastka chemicznego znajdującego się w 17. grupie i 3. okresie
c. pierwiastka chemicznego o liczbie atomowej 20
d. pierwiastka chemicznego o liczbie atomowej 14
e. pierwiastka chemicznego którego atom ma 4 protony w jądrze
f. pierwiastka chemicznego którego atom ma 12 protonów w jądrze
g. pierwiastka chemicznego którego atom ma 33 elektrony
h. pierwiastka chemicznego którego atom ma 15 elektronów

1

Odpowiedzi

2010-04-14T17:06:52+02:00
A)1 elektron walencyjny i 1 powłoka elektronowa
b)7 elektronów walencyjnych i 3 powłoki elektronowe
c)2 elektrony walencyjne i 4 powłoki elektronowe
d)4 elektrony walencyjne i 3 powłoki
e)2 elektrony walencyjne i 2 powłoki
f)2 elektrony walencyjne i 3 powłoki elektronowe
g)5 elektronów walencyjnych i 4 powłoki elektronowe
h)5 elektronów walencyjnych i 3 powłoki
15 4 15