Odpowiedzi

2009-11-04T19:16:43+01:00
2009-11-04T19:24:31+01:00
Szwecja
Przyczyny:
-rywalizacja o Inflanty
-dominacja nad Bałtykiem
-Zygmunt III Waza chciał odzyskać tron szwedzki
Przebieg:
zwycięstwo Polaków w 1605 roku pod Kircholmem (po raz pierwszy użyto husarii). Kolejne zwycięstwo pod Oliwą w 1627 roku na okrętach

Rosja
Przyczyny:
-pusty tron w Rosji
-Polacy chcieli posadzić na tronie rosyjskim Dymitra Samozwańca
Przebieg:
w 1610 r. Polacy wygrywają pod Kłuszynem, w 1612 r. Rosjanie wypędzili polaków z Kremla i Polacy stracili wszelkie nabytki zdobyte w cągu poprzednich 2 lat

Turcja
Przyczyny:
-przygraniczne walki rozpoczynane przez obie strony
-przejęcie władzy w Mołdawii i Wołoszczyźnie
Przebieg:
w 1620 r. pod Cecorą Polacy przegrali. W 1621 r. pod Chocimiem Polacy wygrali.
2009-11-04T19:27:23+01:00
Wojny z Turcją ;
Turcja była wielkim państwem i postanowiła podbić Europe szerząc Islam - swoją religie , W 1673 roku hetman Jan Sobieski odniósł znakomite zwycięstwo nad armią Turecką pod Chocimiem . 1683 roku Turcy oblegli stolicę Austrii,Wiedeń o zagrozili chrześcijańskiej Europie Środkowej . Król Jan III Sobieski , który wcześniej zawarł sojusz z Austrią pospieszył miastu na ratunek . Potęga Turecka została pokonana .

Wojny z Szwecją ;
Przyczyny ;- Król Szwecji Zygmunt III Waza chciał zagarnąc wszystkie państwa nadbałtyckie .
- Słabość Polski, zdrada Magnatów
Skutki - Pokój w Oliwie 1660 r Szwedzi zatrzymali większą część Inflant .Przywrócenie niezależności Prusom Książęcym . W złupienie kraju

Wojny z Rosją ;
(w zeszycie mam tylko jak z Rosją Polacy walczyli )
- zakładali tajne biblioteki z książkami po Polsku
- założyli tajną organizacje która uczyła języka polskiego


Mam nadzieje że pomogłam ; )