Tekst źródłowy
Konstytucja Majowa
artykuł 2(1) na czele państwa stoi przezydent rzeczypospolitej
(2)na nim spoczywa odpowiedzialność wobec boga i historii za losy państwa
(3)jego obowiązkiem naczelnym [głównym]jest troska o dobro państwa,gotowość obronną i stanowisko wśród narodów świata.
(4)w jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.
Artykuł 3(1)organami państwa pozostającymi pod zwierzchnictwem prezydenta rzeczypospolitej,są:rząd,sejm,senat,siły zbrojne,sądy,kontrola państwowa.
(2)ich zadaniem naczelnym jest służenie rzeczypospolitej.
Artykuł 5[..](2)państwo zapewnia obywatelom możność[możliwość] rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia,słowa i zrzeszeń.
1.Jednolita i niepodzielna władza w państwie należała do
a.rządu
b.przezydenta
c.sejmu
d.senatu
2.wypisz obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej.


3.Napisz,co było głównym zadaniem organów państwa


4.wymień prawa,które państwo zapewniało obywatelom

odpowiadajcie szybko potrzebuje na jutro na zadanie dla chętnych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:01:02+02:00
1.do prezydenta
2.Obowiązkiem prezydenta jest:
- troska o dobro Ojczyzny
- godne reprezentowanie kraju
-gotowość obrony kraju
3.Głównym zadaniem organów państwa było służenie Rzeczypospolitej.
4.Prawa rozwoju wartości osobistych,wolności,sumienia, słowa i prawo zrzeszeń.
87 4 87