Ile soli należy dosypać do 9 kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?

Do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy. Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu ?

Z 30kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową. Ile wody odparowano?

Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10kg wody i otrzymaną solankę sześcioprocentową. Ile solanki było na początku?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T13:36:20+02:00
Zad.1
x - ilość soli

5%*9+x=10%(9+x)
0,05*9+x=0,1(9+x)
0,45+x=0,9+0,1x
x-0,1x = 0,9-0,45
0,9x=0,45
x=0,5kg

odp: Należy dosypać 0,5kg soli.Zad.2
x - masa syropu 30%
20kg - masa wody
x+20 - masa syropu 20%

30%*x+0%*20=20%*(x+20)
0,3*x+0=0,2(x+20)
0,3x=0,2x+4
0,3x-0,2x=4
0,1x=4
x=40

40+20 =60

odp: Masa syropu 20% wynosi 60kgZad.3
30 kg - solanka 2%
(30 - x) kg - solanki 3%

2% * 30 = 3%(30 - x)
0,02*30=0,03(30-x)
0,6=0,9-0,03x
0,03x=0,9-0,6
0,03x=0,3
x=10

Odp: Odparowano 10 kg wody .Zad.4
x - ilość solanki 5%
0,05x - ilość soli w solance 5%
x-10 - ilość otrzymanej solanki 6%
0,06*(x-10) - ilość soli w otrzymanej solanki 6%

0,05x=0,06*(x-10)
0,05x=0,06x-0,6
0,05x-0,06x=-0,6
-0,01x=-0,6
x=60

odp: Na początku było 60kg solanki