Odpowiedzi

2009-11-04T19:24:37+01:00
Diakoni musieli cechować się podatnością na wpływy Ducha Świętego i mądrością no i wszystkie te wymagania spełnił św. Szczepan. w Dziejach Apostolskich wymieniony był wśród diakonów na pierwszym miejscu. Nie tylko wywiązywał się z obowiązków wynikających z powierzonego mu urzędu, ale jeszcze pomagał Apostołom.

lol,zadania domowe z religii mnie rozwalaja :F :>< to jak zd z chodzenia do szkoly-_-
2009-11-04T19:27:32+01:00
Św. Stefan, pierwszy męczennik (Stephanus Protomartyr), w polskich przekładach od najdawniejszych czasów nosi imię Szczepan.

Wkrótce po Wniebowstąpieniu Chrystusa chrześcijanie pragnący żyć według wskazań Jego nauki - w ubóstwie, bez troski o ziemskie dobra - skupili się wokół Aposotolów. Oddawali swoje majątki pod wspólny zarząd. Dla rozporządzania tymi dobrami, a także dla szerzenia nauki Chrystusowej wybrano siedmiu cieszących się nienaganną opinią mężczyzn - diakonów. Diakoni musieli ponadto cechować się podatnością na wpływy Ducha Świętego i mądrością. Wszystkie te wymagania spełnił św. Szczepan, w Dziejach Apostolskich wymieniony wśród diakonów na pierwszym miejscu. Nie tylko wywiązywał się z obowiązków wynikających z powierzonego mu urzędu, ale jeszcze pomagał Apostołom, "pełen łaski i mocy [Bożej], działał cuda i znaki wielkie wśród ludzi" (Dz 6,8). Przysporzyło mu to potężnych wrogów, którzy zaczęli obawiać się o swoje wpływy i dalszy los głoszonych dotąd nauk. "Wrogowie przekupili więc ludzi, którzy oświadczyli: Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli tedy, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam zaś znów podstawili fałszywych świadków" (Dz 6,11-13). Szczepan nie ugiął się i nie okazał strachu ani rezygnacji.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T21:47:53+01:00
Diakoni musieli cechować się podatnością na wpływy Ducha Świętego i mądrością no i wszystkie te wymagania spełnił św. Szczepan. w Dziejach Apostolskich wymieniony był wśród diakonów na pierwszym miejscu. Nie tylko wywiązywał się z obowiązków wynikających z powierzonego mu urzędu, ale jeszcze pomagał Apostołom.