Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:03:20+02:00
-doliny rzeczne tworzą duże korytarze ekologiczne umożliwiające przemieszczanie zwierząt w skali kraju i kontynentu
-doliny rzeczne to miejsce lokalizacji większości obiektów uciążliwych dla środowiska: zakładów przemysłu wodochłonnego, oczyszczalni ścieków, czasem nawet składowisk odpadów
-w rozwiniętych dolinach rzecznych występuje mozaika środowisk lądowych i wodnych tworząc warunki dla występowania zróżnicowanych zespołów roślinnych