Odpowiedzi

2009-11-05T15:42:33+01:00
W XXI wieku usługi odgrywają najważniejszą rolę w światowej gospodarce. Państwa o niskim udziale % usług w gospodarce danego kraju, są słabo rozwinięte np. Sudan - który jest państwem rolniczym. Przeciwieństwem jest Francja - kraj wysoko rozwinięty, w którym 75% gospodarki to usługi.

Usługa – działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji.

Podział:
*Usługi konsumpcyjne
- handel
- naprawa
- hotele i restauracje
- usługi osobiste - np. fryzjerstwo
- usługi mieszkaniowe i komunalne, ochrony zdrowia, oświaty i kultury, turystyki, kultury fizycznej;
*Usługi dla producentów i biznesu
- wynajem maszyn i sprzętu
- transport
- pośrednictwo finansowe np. banki
*Usługi ogólnospołeczne
- aparat władzy, bezpieczeństwa i porządku publicznego
- organizacje i zespoły narodowe