1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Elektron to cząstka podstawowa
A. Wchodząca w skład jądra atomowego, o masie 1 u i ładunku elektrycznym 0.
B. poruszająca się wokół jądra atomowego, o masie 1/1840 u i ładunku elektrycznym -1.
C. wchodząca w skład jądra atomowego, o masie 1/1840 u i ładunku elektrycznym +1.
D. poruszająca się wokół jadra atomowego, o masie 1 u i ładunku elektrycznym +1.

2. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Liczba atomowa określa
A. liczbę neutronów w jądrze atomu pierwiastka chemicznego.
B. liczby protonów w jądrze atomu pierwiastka chemicznego.
C. sumę protonów i neutronów w jądrze atomu pierwiastka chemicznego.
D. sumę protonów, elektronów i neutronów w atomie pierwiastka chemicznego.

3. Wskaż liczby protonów, elektronów i neutronów dla atomu izotopu 13 C(ta liczba znajduje się u góry).
A. 6, 6 ,7
B. 13, 13, 6
C. 6, 6, 13
D. 7, 7, 6

4. Wskaż masę cząsteczkową tlenku potasu.
A. 35 u
D. 94 g [u?]
C. 71 u
D. 94 u

5. Zaznacz zestaw cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe:
A. H2O, CO3, HCl
B. Na2O, NH3, MgCl2
C. KCl, CaF2, LiBr
D. H3, O2, N2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T14:24:38+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Elektron to cząstka podstawowa
B. poruszająca się wokół jądra atomowego, o masie 1/1840 u i ładunku elektrycznym -1.

2. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Liczba atomowa określa
B. liczby protonów w jądrze atomu pierwiastka chemicznego.

3. Wskaż liczby protonów, elektronów i neutronów dla atomu izotopu 13 C(ta liczba znajduje się u góry).
A. 6, 6 ,7

4. Wskaż masę cząsteczkową tlenku potasu.
D. 94 u

5. Zaznacz zestaw cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe:
C. KCl, CaF2, LiBr
26 4 26