Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T19:25:32+01:00
1. Ubóstwo i Bezdomność
-zjawisko ubóstwo i bezdomności mają związek z problemem bezrobocia
-z problemem ubóstwa jest związany problem bezdomności

2. Alkoholizm
-skutki połeczne alkoholizmu to: rozpad rodzin, przemoc, agresja, przestępczość, wypadki przy pracy, bezroocie

3. Narkomania
-do społecznych skutków narkomanii zalicza się: wzrost przestępczości zwiazanej z produkcją i dystrybucją narkotyków, wzrost przestępczości zwiazanej z zażywaniem narkotyków oraz z koniecznością ich zdobycia

4. Przestępczość

5. Bezrobocie
5 3 5
2009-11-04T19:38:15+01:00
Głównymi przyczynami polskiego społeczeństwa są nałogi , przyczynami ich jest fakt , iż większość obywateli naszego kraju podażą za dobrami materialnymi.Nie mamy czasu na przyjaźnie , zawieranie nowych znajomości itp. Wiele osób musi zostać bezdomnymi , ponieważ nie ma wystarczających ofert pracy napolskim rynku .
3 5 3
2009-11-04T19:51:29+01:00
Glownymi problemami współczesnego społeczenstwa sa ubóstwo i bezrobocie przyczyny lenistwo,nie chęć do pracy, zła polityka finansowa,ekonomiczna panstwa.Problemy patologi przyczyny pijaństwo i alkoholizm, przestepczość,narkomania,rozwody,
4 5 4