Odpowiedzi

2010-04-14T17:04:09+02:00
Gotyk jest to styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej), który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji (Anglosasi uważają że w Anglii) i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę.

Powstanie gotyku związane jest z rozwijającą się pod koniec średniowiecza kulturą dworską, rycerską i mieszczańską.

Gotyk dzieli się na trzy okresy, których czas trwania jest różny dla poszczególnych państw:
<gotyk wczesny
<gotyk dojrzały
<gotyk późny zwany płomienistym (flamboyant)
2010-04-14T17:05:08+02:00
JA Z TEGO TEŻ KOŻYSTAŁAM:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk

http://portalwiedzy.onet.pl/51608,,,,gotyk,haslo.html