Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:07:19+02:00
Less, jest to skała osadowa należąca do grupy skał okruchowych. Składa się głównie z drobnych ziaren kwarcu, węglanu wapnia oraz minerałów ilastych. Zawiera także domieszki skalenia, miki oraz wodorotlenków żelaza i glinu. Less jest skałą zwartą, miękką, porowatą, nie wykazującą warstwowania. Jego struktura jest gruzełkowata, dominuje frakcja pyłowa. Barwa lessu jest żółta lub żółto-kremowa.

gleby powstałe w klimacie kontynentalnym suchym przy udziale roślinności stepowej. Występują w południowo-wschodniej Europie, w kotlinach śródgórskich Kordylierów i w Azji Centralnej. Powstają na podłożu lessowym i piaszczystym, czasem na podłożu zbudowanym z wapieni i łupków ilastych.

Szaroziemy pustynne – gleby występujące na obszarach pustynnych i półpustynnych, gleby te są oprócz gleb czerwonych i czerwonawych typowymi glebami pasa podzwrotnikowego. Szaroziemy wykazują również cechy gleb inicjalnych, szczególnie jeśli występują w terenach przygórskich, np. w zachodnich Stanach Zjednoczonych

leby kasztanowe (cynamonowe, kasztanoziemy), typ gleb występujących na obszarach ciepłych i suchych o czerwonym zabarwieniu. Są typowe dla stepów. dpowiednio nawadniane dają duże plony. Występują na części obszarów prerii w USA, w południowej Argentynie, w Sudanie, w Eurazji na północ od Morza Kaspijskiego i Jeziora Aralskiego, w Mongolii i na obszarach południowo-zachodniej Australii.
2 5 2