1. Ciało ruszyło z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym i przebyło drogę 200m osiągając prędkość 10 m/s. Oblicz czas i przyspieszenie tego ruchu.

2. Samochód jadący z prędkością 30 m/s zahamował w czasie t=15s. Oblicz drogę hamowania.

POMOCY !! :(

2

Odpowiedzi

2009-11-04T19:37:14+01:00
Zadanie 1:
a=Vk-Vp/tk-tp(w ułamku)
a=Vk-0/10s-0(ułamek)
a=Vk/10s I*10s
Vk=a*10s
S=at²/2(ułamek)
10=a*200/2(ułamek)
100=a*100
a=100:100
a=1m/s²

Tylko tyle mogę Ci pomóc.
Wydaje mi się., że to jest dobrze.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T19:48:46+01:00
Zad 1
v - prędkość w ruchu jednostajnie przyśpieszonym = v₀ + at = 10/s
v₀ - prędkość początkowa ciała
a - przyspieszenie ciała
t - czas ruchu
s - droga przebyta przez ciało = 200 m
s = v₀t + at²/2
v₀t = 0
s = at²/2
v = at stąd a = v/t
s = v/t razy t² = vt
t = s/v = 200/10 = 20s
v = at
a = v/t = 10/20 = 0,5 m/s²
czas ruchu = 20s , przyspieszenie 0,5 m/s²
zad 2
v₀ - prędkość początkowa = 30m/s
t - czas hamowania = 15s
s - droga hamowania = vt + at²/2
v - prędkość końcowa = 0
s = at²/2
v = v₀ + at
v₀ = -at
-a = v₀/t = - 30/15 = - 2 m/s
s = - at²/2 = - 2 razy 225/2 = - 450/2 = - 225 m
droga hamowania pociągu wynosi 225 m