1.Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji chemicznych.
a)reakcja kwasu octowego z wapniem
b)reakcja tlenku potasu z kwasem propanowym
2.Napisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji zobojętnienia, której produktem jest mrówczan sodu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:48:33+02:00
1
a) 2CH3COOH + Ca -> (CH3COO)2Ca + H2
b) 2C2H5COOH + K2O -> 2C2H5COOK + H2O

2
HCOOH + NaOH -> HCOONa + H2O
HCOO- + H+ + Na+ + OH- -> HCOO- + Na+ + H2O
H+ + OH- -> H2O
5 3 5