Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedź na pytania !!! PoMóŻcIe pLISSSS ;]
a) Z czyją pomocą Polska miała odzyskać niepodległość ?
b)Czy chłopi mieli zapłacić odszkodowanie dziedzicom za ziemię otrzymaną w wyniku uwłaszczenia ?
TEKST ŹRÓDŁOWY
(...)1.Organizacja narodowa ma na celu przygotowanie kraju do powszechnego,a na dobry skutek obrachowanego powstania, które ma wywalczyć niepodległość Polski,a dla mieszkańców bez różnicy religii wolność i równość wobec prawa(...)
3.Rachuje[organizacja narodowa] na siły samego kraju i powołując wszystkie stany i zatrudnienia do pracy narodowej , zwraca szczególniej usiłowania swoje do niższych miejskich jak i wiejskich warstw społeczeństwa(...)
4.Szczerząc braterstwo pomiędzy klasami społeczeństwa narodowego,wpływać będzie,aby reformę stosunków włościańskich załatwić pomyślnie dla sprawy powstania i doprowadzić włościan do zupełnego uwłaszczenia przez Rząd Polski ,który z ogólnych źródeł państwa obmyślił fundusze na wynagrodzenie właścicieli za ustąpienie czynszu(...)
POMOCY !!!! wiem że to mało punktów ale więcej nie mam

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:25:03+02:00
Nie musieli płacić dzidzicom. Za pomocą organizacji narodowych