Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T19:24:23+01:00
Czyste żelazo ma niewielkie zastosowanie. Używa się go głównie jako rdzeni elektromagnesów (pętla histerezy jest węższa im żelazo jest czystsze).Dopiero po dodaniu węgla i innych pierwiastków (mangan, krzem fosfor, siarka, nikiel, wanad i inne), w znacznym stopniu zmieniają się właściwości stopu.
W organizmach zwierzęcych żelazo pełni bardzo ważną rolę w transporcie gazów. Będąc składnikiem hemoglobiny służy do wiązania tlenu i transportuje go we krwi. U roślin pierwiastek ten pełni ważną rolę transportując tlen w procesie fotosyntezy.
13 3 13
2009-11-04T19:25:21+01:00
- składnik stali
- produkcja farb
- produkcja taśm magnetofonowych
- wytwarzanie dwutlenku siarki w produkcji kwasu siarkowego

:)
17 3 17
2009-11-04T19:25:26+01:00
Czyste żelazo ma niewielkie zastosowanie. Używa się go jako rdzeni elektromagnesów .Po dodaniu innych pierwiastków żelazo ma większe zastosowania.
9 3 9