Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:27:29+02:00
A)
*śmierć ok. 20 tys. powstańców
*represje:wywózki na Syberię, konfiskata majątków i ziem
*polityka rusyfikacji
*likwidacja granicy celnej z Rosją
*ostateczna likwidacja odrębności Królestwa Polskiego
b)
Wiosna Ludów-seria rewolucji i powstań narodowowyzwoleńczych niemal w całej Europie w latach 1848-1849. W Europie Środkowej i Wschodniej szczególnie dużo buntów chłopskich, którzy żądali wolności osobistej, reform uwłaszczeniowych i zniesienia pańszczyzny, w krajach niemieckich i włoskich dążono do zjednoczenia całego narodu.
1 5 1