Odpowiedzi

2010-04-14T17:28:41+02:00
Australia najmniejszy kontynent na Ziemi,na półkuli pd. 7,7 mln km; rozciągłość południkowa 3200 km(z Tasmaniąkm),równoleżnikowa 4000km;słabo rozczłonkowany.Wododziałowie opadające stromo ku nizinie nadbrzeżnej;wzdłużpo.-wsch.brzegów Wielka Rafa Koralowa;przeważająca cześć A.ma klimat zwrotnikowy kontynent suchy lub wibitnie suchy,na wsch.(poza barierą gór)wilgotny;pn.cześć w strefie klimatów równikowych(na krańcach Teytorium Pn.-zach i pn.-wsch.wybrzeżu oraz na Tasmanii klimat podzwrotnikowy mor.;najniższe opady w rejonie jez.Eyre,Torrens,Gairdner;wody artezyjskie(Wielki Basen Artyzyjski);pustynie i półpustynie z kolczastymi krzewami(tzw.skrub),stepy i sawanny;wiecznie zielone lasy;endemiczna flora(eukaliptusy) i fauna (stekowce,torbacze,dingo,ptaki,m.in emu,papugi).
CZEKAM NA NAJ STARAŁAM SIĘ DOBRZE PISAĆ TAK JAK BYŁO W ENCYKOLPEDI PWN
13 3 13
2010-04-14T17:29:13+02:00
Australia najmniejszy kontynent świata, jest sucha i nieurodzajna. Od zachodu oblewa ją Ocean Indyjski, a od wschodu morza Oceanu Spokojnego (Koralowe i Tasmana). Państwo Australia o powierzchni 7 686 850 km² jest szóstym co do wielkości krajem świata.
Do roku 1788 zamieszkiwana wyłącznie przez Aborygenów. W II połowie XVIII wieku Australia stała się karną kolonią dla brytyjskich zesłańców. Osadnictwo skupiało się głównie na wybrzeżu południowo - wschodnim. Liczba rdzennych mieszkańców kontynentu bardzo zmalała. Aborygeni dopiero w 1967 otrzymali prawa obywatelskie i szansę odzyskania odebranej im w przeszłości ziemi.
Pustynie pokrywają 47 % powierzchni Australii, a ludność koncentruje się na przybrzeżnych nizinach. Wzdłuż wschodniego wybrzeża ciągną się Wielki Góry Wododziałowe, których najwyższy szczyt (Góra Kościuszki) mierzy 2228 m.n.p.m
Wielka Rafa Koralowa u północnowschodniego wybrzeża jest największą rafą koralową na świecie, a jej powierzchnia wynosi 210 000 km². Została wpisana na Listę Światowego Dziedzistwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Klimat jest śródziemnomorski na południu i tropikalny na północy. Na pustyniach temp. w dzień często przekraczają + 40 stopni Celsjusza. Na wschodzie i na zachodzie klimat jest umiarkowany.
Kraj posiada znaczne zasoby bogactw kopalnych (ruda żelaza, diamenty, złoto, węgiel kamienny, boksyty, mangan), a także złoża ropy naftowej, gazu ziemnego i uranu.
Ludność lizy 20 181 tys. mieszkańców, gł. pochodzenia europejskiego (Brytyjczycy, Irlandczycy. Liczną społeczność stanowią też Azjaci. Ludność koncentruje się głównie w zespołach miejskich Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide.
Stolicą Australii jest Canberra, natomiast największym miastem jest Sydney.
Rolnictwo tego państwa jest towarowe i nowoczesne. Kraj jest największym na świecie producentem wełny najwyższej jakości. Na północy kraju, na wielkich farmach przypominających amerykańskie rancza prowadzi się ekstensywną hodowlę bydła.
Uprawa zbóż, głównie pszenicy, jest intensywna i zmechanizowana. Klimat pozwala też na uprawę owoców i winorośli.
11 4 11