1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Proton to cząstka podstawowa
A. Wchodząca w skład jądra atomowego, o masie 1 u i ładunku elektrycznym 0.
B. poruszająca się wokół jądra atomowego, o masie 1/1840 u i ładunku elektrycznym -1.
C. wchodząca w skład jądra atomowego, o masie 1/1840 u i ładunku elektrycznym +1.
D. poruszająca się wokół jadra atomowego, o masie 1 u i ładunku elektrycznym +1.

2. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Liczba masowa określa
A. liczbę neutronów w jądrze atomu pierwiastka chemicznego.
B. liczby protonów w jądrze atomu pierwiastka chemicznego.
C. sumę protonów i neutronów w jądrze atomu pierwiastka chemicznego.
D. sumę protonów, elektronów i neutronów w atomie pierwiastka chemicznego.

3. Wskaż liczby protonów, elektronów i neutronów dla atomu izotopu 17 O (tlen/ ta liczba znajduje się u góry).
A. 8, 9 ,8
B. 8, 8, 8
C. 17, 17, 8
D. 8, 8, 9

4. Wskaż masę cząsteczkową tlenku sodu.
A. 62 u
D. 32 u
C. 59 u
D. 62 g [u?]

5. Zaznacz zestaw cząsteczek, w których występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane:
A. H2O, CaCl2, HCl
B. H2S, NH3, H2O
C. NaCl, CaF2, AlCl3
D. H3, O2, N2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2012-11-19T15:58:11+01:00

zadanie 1 nie ma poprawnej odpowiedzi ale najbliżej prawdy jest C tylko powinno to brzmieć tak: wchodząca w skład jądra atomowego o masie 1u i ładunku +1

 

zadanie 2 C

 

zadanie 3 D zakładając kolejność jak w poleceniu

 

zadanie 4 Na₂O - 23u x 2 + 16u = 64u

 

zadanie 5 B

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores

Pozdrawiam :)

7 3 7