Odpowiedzi

2009-11-04T19:26:09+01:00
Adaptacja twórcza – zwielokrotniająca walory pierwowzoru. Mimo
wprowadzenia wielu własnych, filmowych rozwiązań, przy dość dużej swobodzie w
odtworzeniu fabuły i wątków powieściowych, otrzymujemy dzieło jakościowo nowe,
często nie tylko dorównujące powieści ale niejednokrotnie wzbogacające
pierwowzór o nowe możliwości odczytania problematyki, nasuwające też
niejednokrotnie nową, odmienną od pisarskiej interpretację.

Adaptacja swobodna – oparta na swoiście rozumianej sympatii filmowego
twórcy do pisarza i jego prozy. Jest to typ adaptacji zmierzającej do
przekazania tego, co w utworze swoiście literackie i dla niego
charakterystyczne. Jest to rodzaj stylistycznych wariacji na temat znanego
utworu lub wręcz aktualizacja, polegająca na przeniesieniu fabuły w inną
epokę, przy zachowaniu wszystkich niuansów pierwowzoru.

Inspiracja tematem literackim – stanowi najwymowniejszy przykład
niezależnej i twórczej postawy reżysera filmowego wobec literackiego mitu.
Filmowiec z literatury czerpie jedynie motyw tematyczny, klasyczny wątek lub
mit. Podejmuje go w indywidualny, autorski sposób. Decydującą rolę w
kształtowaniu nowego dzieła odgrywa właśnie osobowość twórcy filmowego i ona
odciska z reguły na dziele ostateczne piętno.”

Przekład estetyczny prozy – jest to przypadek poszukiwania przez
ekranizatora nie tylko ekwiwalentu obrazowego fabuły (przy czym nowa
konstrukcja wątków odpowiada naczelnej zasadzie kompozycyjnej oraz idei
pierwowzoru). Sposób ujęcia i zinterpretowania problematyki utworu świadczy o
tym, że reżyser zmierzał do tego, aby aprobując kształt filmowy autor
pierwowzoru literackiego mógł także bez zastrzeżeń zaakceptować nowe dzieło
jako bliskie duchowo jego tekstowi.
  • 0rdi
  • Początkujący
2009-11-04T19:26:28+01:00
Pan Tadeusz, Wiedźmin czy Władca Pierścieni.

(w skrócie film na podstawie książki)
2009-11-04T19:26:24+01:00