Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o wymiarach 8 cm i 6 cm. Objętość tego graniastosłupa jest równa 720 cm³ . Oblicz jego wysokość i pole powierzchni całkowitej.


R o z w i ą z a n i e

dam najj
z góry dziaa :P

3

Odpowiedzi

2010-04-14T17:26:48+02:00
A, b - krawędzie pdst. a = 8cm, b = 6cm
h - wysokość prostopadłoscianu

V = 720 cm³ = abh

Ppc = 2 * (ab + ah + bh)

720 = 8 * 6 * h
h = 720/48 = 15 (cm)

Ppc = 2 * (48 + 90 +120) = 2 * 258 = 516 (cm²)

Odp. Szukana wysokość wynosi 15 cm, zaś pole powierzchni - 516 cm².
2010-04-14T17:28:08+02:00
H = 720 : 8 : 6
h = 15(cm)

Pc = 2 × (8 × 6) + 2 × (15 × 6) + 2 × (15 × 8)
2010-04-14T17:30:11+02:00
V= 720cm³
V= Pp * h
Pp= 6 * 8= 48cm²
h=V/Pp
h=720/48 = 15cm
h = 15cm
Pc = Pb + Pp
Pc = 2(½*8*15) + 2(½*6*15) + 48cm² = 120 + 90 + 48cm² = 210 + 48cm² = 258cm²
(½*8*15 to pole 1 trójkąta, ½*6*15 pole 2 trójkąta)

Odp. Wysokość tego graniastosłupa wynosi 15cm, a pole całkowite powierzchni 258cm².

liczę na naj. :)