Zapewne znasz przykłady liczb naturalnych, parzystych, nie parzystych itp. ale czy wiesz, że można przedstawić ogólny zapis różnego rodzaju liczb za pomocą właśnie wyrażeń algebraicznych ?. Zastanów się i spróbuj zapisać. a) trzy kolejne liczby naturalne- pierwszą z nich oznacz n b) sumę trzech kolejnych liczb naturalnych c) załóżmy,że n jest dowolną liczbą całkowitą, jak zapisać dowolną liczbę parzystą?d) jak zapisać dowolną liczbę nieparzystą ? e) jak zapisać dwie kolejne liczby parzyste ?

3

Odpowiedzi

2010-04-14T17:30:24+02:00
A) n; n+1; n+2
b) n+(n+1)+(n+2)
c) n*2
d) n*2+1
e) n*2; n*2+2
2010-04-14T17:33:28+02:00
A). n, n+1, n+2
b). n+1+n+2+n
c).n+1 lub n+2 (to zależy , czy n jest parzysta, czy nie)
d). n+1 lub n+2 (to zależy , czy n jest parzysta, czy nie)
e).n+1,n+3 lub n+2 , n+4 (to zależy , czy n jest parzysta, czy nie)
1 5 1
2010-04-14T17:35:15+02:00
A) n
n + 1
n + 2

b) n + n + 1 + n + 2 = 3n + 3

c) 2n

d) 2n + 1

e)2n + 2, 2n + 4

Liczę na --------The best--------------