Odpowiedzi

2010-04-15T16:26:02+02:00

Panował okres czasów stanisławowskich polegający na
-> powstawaniu nowych manufaktur ,produkujących porcelanę, karty do gry, szkło, broń dla wojska, odzież, na zmianie pańszczyzny na czynsz, na produkcji nowych dróg, kanałów rzecznych,brukowano ulice, powstawały domy handlowe i banki , na rozwoju szkolnictwa : założono Szkołę Rycerską, powołano Komisję Edukacji Narodowej i Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych ,na rozwoju polskiego piśmiennictwa

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI :
-zasiadła na tron Polski po śmierci Augusta III, -wybrany na elekcji dzięki protekcji Rosji oraz rodzin Czartoryskich (Familii) i Zamoyskich, - wprowadził reformy prawne i dotyczące obrad sejmu , - po koronacji zmienił swoje imię z Antoniego na Augusta , - lubił kulturę zachodnioeuropejską i najnowszą modę, na których się wzorował , -miał wiele planów dotyczących umocnienia, rozbudowania i unowocześnienia państwa , - wspierał literatów i artystów , - organizował dla najwybitniejszych obiady czwartkowe , - ostatni król Rzeczpospolitej


:)

mam nadzieję że pomogłem :)