1. napisz wzór sumaryczny i podaj nazwę alkoholu o masie cząsteczkowej 46u.
2. Oblicz procent masowy pierwiastków chemicznych w propanolu.
3. Oblicz stężenie procentowe roztworu etanolu, w którym na 1 cząsteczkę etanolu przypada 9 cząsteczek wody.

1

Odpowiedzi

2013-06-29T00:51:00+02:00

Zadanie 1.

 

C_nH_{2n+1}OH \\ 12n + 2n + 1 + 17 = 46\\ 14n = 46 - 18\\ 14n = 28 \ \ \ \ \ \ \ \ | :14\\ n = 2\\ \\ Wzor\ sumaryczny\ alkoholu:\ \ \ \ \ \ C_2H_5OH\\ Nazwa\ alkoholu:\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ etanol

 

 

Zadanie 2.

Propanol:     C₃H₇OH

m (C₃H₇OH) = 60u

 

Węgiel:

60u   -----   100%

36u   -----     X%

X = (36u · 100%) : 60u = 60%

 

Wodór:

60u   -----   100%

  8u   -----     Y%

Y = (8u · 100%) : 60u ≈ 13,33%

 

Tlen:

60u   -----   100%

16u   -----     Z%

Z = (16u · 100%) : 60u ≈ 26,67%

 

 

Zadanie 3.

 

m_{C_2H_5OH} = 46u\\ m_{H_2O} = 18u\\ \\ 1 \cdot {C_2H_5OH}\ \ \ : \ \ \ 9 \cdot {H_2O}\\ 1 \cdot 46u\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ : \ \ \ 9 \cdot 18u\\ 46u \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ : \ \ \ 162u\\ \\ m_s = 46u\\ m_r = m_s + m_{H_2O} = 46u + 162u = 208u\\ \\ C_p = \frac{m_s \cdot 100\%}{m_r}\\ C_p = \frac{46u \cdot 100\%}{208u} \approx 22,12\% \\ \\ Odp.:\ Stezenie\ procentowe\ roztworu\ wynosi\ 22,12\%.