Elo!Prosze o rozwiązanie zadania:

Odczytaj zdania.Oceń ich poprawnośc.Zastąp wybrane czasowniki imiesłowami przysłówkowymi współczesnymi lub uprzednimi.:Oto zdania:

Kiedy napisał list,wyszedł na spacer.
..............................................................

Szedł i kulał.
..............................................................

Leżał i czytał książkę.
..............................................................
Stał i rozmawiał.
..............................................................
Gdy zauważył Agatę machnął do niej ręką.
..............................................................3

Odpowiedzi

2010-04-14T17:34:11+02:00
Kiedy napisał list,wyszedł na spacer.
Napisawszy list wyszedł na spacer
Szedł i kulał.
Idąc kulał.
Leżał i czytał książkę.
Leżąc czytał książkę
Stał i rozmawiał.
Stojąc rozmawiał.
Gdy zauważył Agatę machnął do niej ręką.
Widząc Agatę machnął do niej ręką


3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:34:21+02:00
Napisawszy list, wyszedł na spacer.
Idąc kulał.
Leżąc, czytał książkę.
Stojąc rozmawiał.
Zauważywszy Agatę, machnął do niej ręką.

Mam nadzieję, że będzie dobrze.
5 4 5
2010-04-14T17:34:22+02:00
NAPISAWSZY LIST, WYSZEDŁ NA SPACER
2 NIE MOŻNA ZMIENIĆ
LEŻAWSZY CZYTAŁ KSIĄŻKĘ
4 NIE MOŻNA
ZAUWAŻYWSZY AGATĘ MACHNĄŁ DI NIEJ RĘKĄ