Odpowiedzi

2010-04-14T17:33:52+02:00
Przedstawiciele królestwa protista to głównie organizmy
jednokomórkowe o komórkach eukariotycznych. Pod względem pochodzenia są one
bardzo zróżnicowane ponieważ występują tu protisty zwierzęce (dawniej
pierwotniaki) protisty roślino podobne (dawniej glony) protisty grzybopodobne
( śluzowce). Ciało wielokomórkowych nielicznych protistów tworzą komórki
niezróżnicowane na tkanki i narządy jest to grupa organizmów żywych stworzona
sztucznie i niedawno powstała. W skład protistów wchodzą następujące grupy -
krasnorosty - zielenice - sarkadowe - euglenoza - śluzowce Najważniejsze
procesy życiowe Odżywianie odżywiają się anatroficznie - fotosynteza np
zielenice. Drugi sposób to cudzożywność - pasożytnictwo, drapieżnictwo,
saprofityzm np śluzowce na martwym drewnie. Trzeci sposób to miksotroficznie np
euglenoza są samożywne lub cudzożywne. Rozmnażanie - bezpłciowe podział komórki
u jednokomórkowców tworzenie pływek zoospor występuje u wielokomórkowców
fragmentacja kolonii - płciowe
wytwarzanie gamet. Pod względem budowy gamet wyróżniamy trzy sposoby
rozmnażania * izogamia występuje wtedy gdy łączą się ze sobą 2 ruchliwe
jednakowej wielkości gamety * anizogamia łączenie następuje przy pomocy 2
ruchliwych gamet z których żeńska z reguły jest większa a męska mniejsza * oogamia
łączenie się gamet zróżnicowanych pod względem wielkości z których tylko męska
jest ruchliwa, żeńska jest nieruchliwa Poruszanie się - poprzez pełzanie dzięki
wypustkom plazmatycznym - aktywny ruch poprzez rzęski i wici Odżywianie
pobieranie substancji odżywczych u protistów może następować dzięki 3 procesom
- wchłanianie przenikanie drobin pokarmowych przez błonę półprzepuszczalną
odbywa się ono dzięki osmozie lub
transportowi aktynowemu - pinocytoza pobierane są większe cząsteczki w postaci
białek dwucukrów lub innych substancji rozpuszczalnych w wodzie działa na
zasadzie kanalików z błony komórkowej zakończonych pęcherzykiem z pobieraną
substancją - fagocytoza rozkładane są dwie drobiny pokarmowe lub całe organizmy
(inne protisty, bakterie) następuje uwypuklenie błony do wnętrza. Do
pęcherzyków zostaje włączony lizosom