Zadanie z present simple/present continuous
Uzupełnij wpisując prawidłową formę czasowników.
Przykład nr.1 jest uzupełniony . Dalej można sie na tym przykładzie wzorować.

Mark and his school team (play)1. ARE PLAYING a match against a team form another school.They usuallly (play)2. ......... footbal but today they (play)3. .........basketball.Tom (like)4. ...........basketball very much.They usually (wear)5. .......white T-shirts but today they (wear) 6. ........... red T-shirts. Other children from the school (watch) 7. ..........the match.Mark's team usually (win) 8. .......... their matches. They (win) 9. ...........today too.PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDZ! :)I POPRAWNĄ!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-14T17:36:07+02:00
2.play, 3.are playing ,4.likes, 5.wear, 6.are wearing, 7.are watching ,8.wins, 9.are winning
1 5 1