Odpowiedzi

2010-04-14T17:46:40+02:00
Zn + H2S -> ZnS + H2
Zn + 2H+ + S2- -> ZnS + H2 [ nad Zn napisz 0, bo jest w stanie wolnym, a przy ZnS strzałke w dół, przy H2 strzałkę do góry.]

Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2
Fe + 2H+ + SO4 2- -> Fe2+ + SO4 2- + H2

2Fe + 3H2SO4 -> Fe2(So4)3 + 3H2
2Fe + 6H+ + 3SO4 2- --> 2Fe3+ + 3SO4 2- + 6H

2K + 2HNO3 -> 2KNO3 + H2
2K + 2H+ + 2NO3- -> 2k+ + 2NO3- + H2
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:48:44+02:00
1) cząsteczkowa
Zn + H₂S -> ZnS + H₂
jonowa
Zn⁰ + 2H⁺ + S²⁻ -> ZnS⁰(osad) + H₂⁰
2) cząsteczkowa
2Fe + 3H₂SO₄ -> Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂
jonowa pełna
2Fe⁰ + 6H⁺ + 3SO₄²⁻ -> 2Fe³⁺ + 3SO₄²⁻ + 3H₂⁰
jonowa skrócona
2Fe⁰ + 6H⁺ -> 2Fe³⁺ + 3H₂⁰
3) cząsteczkowa
2K + 2HNO₃ -> 2KNO₃ + H₂
jonowa pełna
2K⁰ + 2H⁺ + 2NO₃⁻ -> 2K⁺ + 2NO₃⁻ + H₂⁰
jonowa skrócona
2K⁰ + 2H⁺ -> 2K⁺ + H₂⁰

Powinno być dobrze:)1 5 1