1)Podaj wzory półstrukturalne związków organicznych o następujących nazwach :
a) 3-etylylononan
b) 2,2,3,3-tetrametylobutan
c) 3-chloro-2,2,4-trietylo-3-metylopentan

2)Ustal wzory związków chemicznych, napisz pełne równania zachodzących reakcji z podaniem warunków ich zachodzenia :

a) węgiel i wodór-->etan-->chloroetan-->butan-->tlenek węgla (IV)

b) Gaz syntezowy-->propan-->2-chloropropan-->2-metylopropan-->sadza

1

Odpowiedzi

2013-07-21T01:23:41+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
a) CH3-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
b) CH3-C(CH3)2-C(CH3)2-CH3
c) poprawna nazwa -- 4-chloro-3-etylo-3,5-dimetyloheptan

CH3-C(C2H5)2-C(Cl)(CH3)-CH(C2H5)-CH3


2)

a)

2C + 3H2 --kat--> C2H6

C2H6 + Cl2 --UV--> C2H5Cl + HCl

2C2H5Cl + 2Na ---> C4H10 + 2NaCl

2C4H10 + 13O2 ---> 8CO2 + 10H2O

 

b)

3CO + 7H2 --kat--> C3H8 + 3H2O

C3H8 + Cl2 --UV--> CH3-CH(Cl)-CH3 + HCl

CH3-CH(Cl)-CH3 + CH3Cl + 2Na ---> CH3-CH(CH3)-CH3 + 2NaCl

2CH3-CH(CH3)-CH3 + 5O2 ----> 8C +10H2O

1 5 1