Odpowiedzi

2010-04-14T17:42:08+02:00
A)Ruch spółdzielczy wywodzi się z okresu zaborów. Był wtedy formą zrzeszania się i edukacji chłopów przez ziemiaństwo.
b)Opór cywilny podczas był bardzo ważnym elementem. Państwom, które zajęły terytorium innego państwa - np. Niemcy, było trudno utrzymać porządek na okupowanych terytoriach. Gdyby nie bylo by oporu cywilnego agresorzy mieli by o wiele łatwiej i swoje wojska posiadali by w głównej mierze na granicach.
c)Tajne szkoły był to rodzaj szkół w których uczyli w ukryciu przed Niemcami by nie wie wiedzieli o tym że uczą się oni innego języka niż niemieckiego
d)Działacze ruchu często odwołują się do ideałów wczesnych, wspólnotowych form demokracji, sprzeciwiając się zarówno totalitarnemu modelowi państwa jak i nowoczesnym zindustrializowanym państwom rozwiniętego kapitalizmu.
e)Konspiracja podziemie – ogólnie: tajemnica lub tajna organizacja; w dziedzinie wojskowości: tajna działalność skierowana przeciwko istniejącej władzy lub okupantom, prowadzona przez podziemne organizacje polityczne i zbrojne.
f)Strajk solidarnościowy - strajk w obronie praw i interesów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku, zorganizowany przez związek zawodowy działający w innym zakładzie pracy.
2 1 2