Odpowiedzi

2009-04-28T11:48:09+02:00
Graficzne metody przedstawienia treści geograficznych to np.:
-mapy (o różnych skalach)-polityczne, administracyjne, hipsometryczne itp.
Podstawowymi elementami mapy są:
- elementy matematyczne w skład których wchodzą: skala mapy, siatka południków i równoleżników w określonym odwzorowaniu oraz punkty nawiązania ( punkty których położenie w terenie zostało określone bardzo precyzyjnie, dokładnie )
- elementy geograficzne ( geograficzna treść mapy ) np. sieć rzeczna, sieć komunikacyjna, granice, linie brzegowe, rzeźba powierzchni ziemi, osiedla ludzkie itp.
- napisy na samej mapie i poza powierzchnią mapy, do których zaliczamy: nazwę (tytuł) mapy, rok wykonania, rodzaj odwzorowania, materiały źródłowe itp.
-wykresy (np. liczby ludności, temperatury)
-diagramy
-kartogramy
-kartodiagramy
-tablice statystyczne
2 5 2