Odpowiedzi

2010-04-14T17:38:35+02:00
Zjawisko polegające na wnikaniu (pochłanianiu) energii, cząsteczek, atomów lub jonów przez inną substancję o dowolnym stanie skupienia - gaz, ciecz, ciało stałe. Energia może być pochłaniana w postaci światła (proces odpowiedzialny za barwę substancji). Absorpcji - procesu wnikania do wnętrza fazy nie można mylić z adsorpcją - procesem zachodzącym tylko na jej powierzchni. Jako przykład absorpcji można podać wchłanianie cieczy przez papierowy ręcznik.
2010-04-14T17:39:48+02:00
Wiciowce zwierzęce
np. wiciowce kołnierzykowe, kinetoplastydy

i wiciowce roślinne
np. eugleniny, bruzdnice
1 5 1