Odpowiedzi

2010-04-14T17:42:55+02:00
2x+2*3x=72
8x=72
x=9 (dm)
3x=27 dm
Pole=x*3x=9*27=243 (dm2)
2010-04-14T17:44:04+02:00
Jeden bok -a
drugi bok - b
b=3a
Obw = 2*a+2*3a=2a+6a=8a
Obw= 72 dm = 8a
a=72/8
a=9dm
b=3a=3*9=27dm

P= a*b=9*27=243dm²
2010-04-14T17:46:05+02:00
X - długość krótszego boku
3x - długość dłuższego boku
L- obwód
L= 2*x + 2*3x
72dm = 2x + 6x
72dm = 8x /: 8
x= 9dm - długość krótszego boku
3*9dm= 18dm - długość dłuższego boku
P - pole prostokąta
P=18dm*9dm
P= 162 dm2
odp. pole prostokąta wynosi 162 decymetry kwadratowe