Odpowiedzi

2010-04-14T17:55:59+02:00
-Gąbki - typ osiadłych bezkręgowców, uważanych za najprymitywniejsze zwierzęta wielokomórkowe.
-Zbudowane są z trzech rodzajów komórek: choanocytów o kształcie cylindrycznym
-są zróżnicowane zależnie od budowy na trzy warianty: askon, cechujący się kształtem workowato wydłużonym z wylotem (oskulum) w górnej części, pokryty od zewnątrz pinakocytami, od wewnątrz choanocytami; sykon, o grubszych ściankach wyścielonych wewnątrz i na zewnątrz pinakocytami, gdzie choanocyty tworzą jedynie wyściółkę komór bocznych; leukon, posiadający choanocyty wyłącznie w komorach rozmieszczonych licznie w ściankach ciała. Gąbki nie mają zdolności poruszania się.
-Gąbki występują w wodach całej kuli ziemskiej, głównie w morzach i oceanach. W przyrodzie pełnią rolę biofiltrów, wchłaniając szczątki organiczne.


Polip ma kształt cylindryczny, przytwierdzony jest stopą do podłoża. Otwór gębowy skierowany jest ku górze i otoczony wieńcem czułek z parzydełkami. Polipy występują pojedynczo lub tworzą kolonie, w których osobniki mogą być zróżnicowane pod względem pełnionych funkcji i budowy (polimorfizm – wielopostaciowość). Warstwa mezoglei jest cienka. Jama gastralna jest prosta (stułbia) lub podzielona na komory (koralowce).

- Meduza ma kształt dzwonu. Otwór gębowy jest skierowany do dołu, otoczony ramionami. Na brzegu dzwonu znajdują się ciałka brzeżne (ropalia) zbudowane z oczek i statocysty. Warstwa mezoglei jest gruba. Jama gastralna tworzy liczne kanały promieniste, pełni funkcje odżywcze i transportowe.

Mam nadzieję że pomogłam :)
19 3 19
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:58:21+02:00
Gąbki to najprostsze zwierzęta żyjące na dnie oceanów mórz i jezior. Kształtem mogą przypominać rurki, worki, dzbany z otworem do góry. Mogą osiągać o 1cm do 2m wysokości. Gąbki to zwierzęta bez tkankowe, nie mają żadnych układów i narządów ruchu. Odżywiają się drobnym pokarmem odfiltrowanym z wody. W Polsce żyje nadecznik stawowy.
1 Polip ma postać worka przymocowanego do podłoża stopą
2 Jest podobna do parasola różni się wyglądem zewnętrznym i trybem życia
20 4 20
2010-04-14T18:11:05+02:00
Gąbki - najbardziej prymitywne dwuwarstwowe zwierzęta, które nie wykształciły typowych tkanek i narządów. Prowadzą osiadły tryb życia w wodach morskich i słodkich (są filtratorami). Cechują je bardzo duże zdolności regeneracyjne.

Podział gąbek pod względem budowy szkieletu :
*wapienne (węglan wapnia)
*szkliste (krzemionka)
*pospolite (krzemionka i spongina przypominająca keratynę)
*sklerogąbki (gąbki koralowe) (aragonit i krzemionka)

Budowa morfologiczna gąbek - różnorodność kształtów przypominających: rury, puchary, dzbany, bezkształtne bryły i swoiste kożuchy.

Budowa polipa i meduzy.
Czułki - otaczają otwór gębowy, opatrzone są w parzydełka (służą do zdobywania pokarmu i obrony).
Ramiona - (u meduzy) - występują wokół otworu gębowego, służą do poruszania i pobierania pokarmu.
Worek - wydłużone ciało parzydełkowca (polipa).
Dzwon - kształt ciała meduzy.
Stopa - dolna część polipa, przytwierdza go do podłoża.
Otwór gastralny (otwór gębowy) - otwór prowadzący do jamy gastralnej, przez który wpływa woda z tlenem i pokarmem oraz uchodzi z niestrawionymi resztkami pokarmowymi, tu zachodzi wstępne pozakomórkowe trawienie pokarmu przy pomocy enzymów uwalnianych przez komórki gruczołowe.
Ropalia (u meduzy) - położone wśród czułków brzeżnych skupienia narządów zmysłowych (statocysty - narządy zmysłu równowagi oraz proste oczka odbierające bodźce świetlne).
Gonady - narządy rozrodcze.
9 3 9