Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:45:32+02:00
Społeczeństwo obywatelskie było:
- wzorem
- -utopijnym modelem opartych na rynkowych podstawach społeczeństwa pełnoletnich, równouprawnionych i wolnych obywateli.
Obywatelstwo oznaczało aktywny współudział i uczestnictwo w problemach politycznych społeczeństwa.
Społeczeństwo obywatelskie to takie w którym:
- władza pochodzi od narodu sprawującego władztwo przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
- każda władza i każdy jej organ może działać tylko w ramach i na podstawie prawa.
- największą moc prawną ma konstytucja i normy prawa międzynarodowego.
- system źródeł prawa jest jasny i uwzględniający interesy obywateli.
- istnieje prawny system ochrony praw i wolności obywatelskich.
- funkcjonują instytucje gwarantujące przestrzeganie praw a więc Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich.
- obywatele mają zapewnioną możliwość czynnego uczestnictwa w różnych dziedzinach życia społecznego.
- istnieją prawne gwarancje tworzenia organizacji wyrażających ich interesy.

Społeczeństwo obywatelskie wolne i dobrze zorganizowane może istnieć tylko w ramach państwa demokratycznego. Stanowiąc jego społeczną podstawę. Zagrażać nie może anarchii lub autokratyzmowi.
Autokratyzm- samowładztwo jednego człowieka poza kontrolą społeczeństwa.
Anarchia- przeciwstawienie się wszelkim przepisom, całkowita wolność.

prosze;)
2 1 2