Odpowiedz na pytania:
1.co powoduje zanieczyszczenie srodowiska powietrza i jakie sa tego skutki?
2.jak nalezy chronic srodowisko przyrodnicze?
3.jakie wlasciwosci ma wodor?
4.co to sa substraty i produkty reakcji chemicznej?
5.na czym polegaja reakcje:syntezy,analizy,wymiany?
6.co to sa reakcje charakterystyczne?

1

Odpowiedzi

2009-11-04T19:57:37+01:00
2)Chrońmy środowisko ,poprzez ;
-sadzenie lasów
-ograniczajmy ilość tenku węgla emitowanego do atmosfery , stosując elektrownie wodne
- używajmy toreb ekologicznych
3) wł fizyczne ;
-gaz
-bezbarwny
-najlżejszy gaz
- łatwo rozpuszcza się w wodzie
wł chemiczne ;
-łatwo palny
- wybuchowy
- bezwonny
- niemetal
4)substrat - to substancja którą bierzemy do reakcji
produkty - to produkt , który powstaje w wyniku reakcji

5)
S - substraty
P - produkty
reakcja syntezy (łączenie)
S+S ---> P
reakcja Analizy
S ----> P +P
reakcja wymiany
S+S ----> P + P
6)