Elektryczny czajnik ogrzewa 2l wody w czasie 10min od temp 20 stopni C do temp wrzenia przy normalnym cisnieniu. Napiecie zasilania wynosi 220V. Zakladajac, ze caly cieplny przeplyw energii zachodzi tylko miedzy spirala GRZEJNIKa a woda, wyznacz natezenie pradu w spirali oraz jego moc.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:00:10+02:00
Dane
cw - cieplo własciwe wody = 4200 J/kg°C
m - masa wody = 2 l = 2 kg
T - temperatura początkowa = 20 °C
T1 - temperatura koncowa = 100°C
U - napięcie = 220 V
t - czas = 10 min = 600 s
szukane
Q - ciepło dostarczone wodzie
W - praca prądu = Q
I - prąd w spirali
P - moc spirali
wzory
Q = cwm(T1 - T)
W = Pt
P= W/t
P = UI
I = P/U
Q = cwm(T1 - T) = 4200 razy 2(100 - 20) = 8400 razy 80 = 672000 J = 672000 Ws
W = Q = Pt
672000 = 600P
P = 672000/600 = 1120 W
P = UI
I = P/U = 1120/220 = 5,1 A
odp
moc = 1120 W , prąd = 5,1 A
5 5 5