Odpowiedzi

2009-11-04T19:49:38+01:00
Szybki rozwój przemysłu i wzrost liczby ludności przyczynia się do zanieczyszczenia wód. zanieczyszczenia wód są spowodowane głownie przez:
a) ścieki komunalne w tym głownie detergenty pochodzące ze środków piorących
b) ścieki przemysłowe,a w nich fenole, sole metali ciężkich, cyjanki, związki nitowe, aminy aromatyczne itp.
Wiele z tych związków charakteryzuje się toksycznymi właściwościami i są niebezpieczne dla organizmów zywych.
c) zanieczyszczenia- ścieki rolnicze w tym wypłukiwane z gleb azotany pochodzące z nawozów sztucznych.

Jak to ma się do organizmów żywych ?
Poprzez te zanieczyszczenia wód żyjące w nich zwierzęta lub pijące skażoną wodę, są narażone na śmierć lub zatrucie.
Jemy np ryby które żyją w skażonej wodzie. Przez to możemy również zachorować.
Zróbmy coś z tym !! Istnieją różne sposoby oczyszczania wód i ścieków.
Czystość wód ma zasadniczy wpływ na życie, zdrowie kondycję ludzi i zwierząt oraz rozwój roślin !
Oczyszczać wody można poprzez :
a) zastosowanie krat, sit, filtrów które mają za zadanie zatrzymanie śmieci.
b)utlenianie i zobojętnianie ścieków przy użyciu odpowiednich związków wtrąca się sole metali ciężkich w postaci trudno rozpuszczalnych związków
c) wprowadzenie bakterii i grzybów które powodują rozkład związków organicznych.
3 4 3