Odpowiedzi

2010-04-14T17:56:03+02:00
10 kwietnia 1940 roku w lesie pod Katyniem NKWD zamordowali 22 tys. Polskich oficerów , których wcześniej przetrzymywali w obozach m.in. w Ostaszkowie Miednoje . Ciała Polaków zakopano na obecnym cmentarzu w Katyniu po kilku latach Niemcy przypadkiem odkryli groby i dokonali ekspertyz między Niemcami a Rosją doszło do wzajemnym oskarżeń w sprawie zamordowania jeńców . Po 30 latach Rosja przyznała się do winy .
2 4 2
  • Użytkownik Zadane
2010-04-14T17:56:13+02:00
Las Katyński jest zalesionym terenem niedaleko Gniezdowa, wioski położonej w Rosji, niedaleko Smoleńska, gdzie w 1940 na rozkaz Stalina NKVD zastrzeliło i pochowało ponad 4000 Polaków, którzy byli wzięci jako jeńcy we wrześniu 1939 roku. Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, których – po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. – wzięto do niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r., zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego. Teraz jest 70 rocznica.:(

1 5 1