Odpowiedzi

2010-04-14T17:59:54+02:00
Wymiary kostki prostopadłościennej
a= 30mm= 3cm
b= 4cm
c= 0,6dm= 6cm
pole powierzchni prostopadłościanu
Pp= 2*3cm*4cm+ 2*3cm*6cm+ 2*4cm*6cm= 24cm²+ 36cm²+ 48cm²
Pp= 108cm²
pole powierzchni kostki sześciennej o krawędzi a:
Ps= 6a²= 108cm²- 12cm²= 96cm², stąd a²= 96cm²:6= 16cm²
więc krawędź a= 4cm
objętość kostki sześciennej Vs= a³= (4cm)³= 64cm³
objętość kostki prostopadłościennej Vp= a*b*c= 3cm*4cm*6cm= 72cm³
Vp- Vs= 72cm³- 64cm³= 8cm³
Odp. Objętość kostki prostopadłościennej jest o 8cm³ większa
od objętości kostki sześciennej.
2010-04-14T18:00:36+02:00
Pc - pole całkowite
Pp - pole podstawy
H - wysokość
V - objętość

Pc1= 2× (3cm × 4cm) + 2× (4cm × 6cm) + 2× (3cm × 6cm) = 2× 12cm² + 2× 24cm² + 2× 18cm² = 24cm² + 48cm² + 36cm²= 108cm²
Pp1= 3cm × 4cm = 12cm²
H1 = 6cm
V1= 12cm² × 6cm = 72cm³

Pc2= 108cm² - 12cm² = 96cm²
Pp2= 96cm²÷6 = 16cm²
H2=√16cm² = 4cm
V2= 16cm² × 4cm = 64cm³

Pierwsza kostka ma objętość większą od drugiej o 8cm³.

2010-04-14T18:05:47+02:00
30mm=3cm
0,6dm=6cm
Ppc=2*3*6+2*4*6+2*3*4=36+48+24=108cm(kwadratowych)
108-12=96cm(kwadratowych)
96:6=16
pierwiastek z 16=4
Vsz=4 do potęgi 3
Vsz=64cm sześcienne
Vp=3*4*6=72cm(sześcienne)
72-64=8cm sześciennych

Odp. Większa jest objętość prostopadłościanu o 8cm sześciennych.